Nærværende forretningsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af ydelser, herunder bl.a. web-design, grafisk design, opdatering, vedligeholdelse, programmering og markedsføring. Enhver fravigelse fra disse regler skal, for at have gyldighed, være skriftligt accepteret af Network Media.

ANVENDELSESOMRÅDE